• עורך דין בן טויטו

חשיבותה של צוואה

עודכן: 5 ביולי 2021

במאמר זה נפרט בקצרה אלו אפשרויות קיימות להעברת רכוש של נפטר בהתאם לחוק הירושה, אלו סוגי צוואת קיימות ולבסוף נפרט בקצרה את חשיבותה של עריכת צוואה בפני עורך דין.


הבסיס הנורמטיבי לעניין זה, מעוגן בחוק הירושה, תשכ"ט-1965 ובהתאם לכך קיימות שתי אפשרויות להעברת רכוש של נפטר ליורש בהתאם דין, ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה.


ירושה על פי צוואה

העברת רכוש בהתאם לרצונו של המנוח, נקראת ירושה על פי צוואה, כאשר היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה, כך שלמעשה צוואה היא מסמך משפטי בו אדם מצווה על פי שיקול דעתו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

חוק הירושה מכיר בארבעים סוגים שונים של צוואה, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בעל פה, וצוואה בפני רשות.

יצוין, כי צוואה בעדים, הינה הצוואה הנפוצה והמצויה ביותר, כאשר בדרך כלל מדובר בצוואה אשר נערכת על ידי עורך דין, בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, מדובר בצוואה שנערכת בכתב (בין בהדפסה בין בכתב יד), אשר צריכה לכלול את תאריך עריכתה. הצוואה צריכה להיחתם על ידי המצווה בפני שני עדים כשרים אשר אינם נהנים מהצוואה לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו.


ירושה על פי דין

במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי הקבוע בחוק, או המדינה באמצעות האפוטרופוס הכללי (אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי החוק), כאשר לא פעם המצב הנ"ל אינו משקף את רצונו של המנוח.

צוואה שהינה מסמך משפטי מחייב כאמור לעיל, הינה אחד המסמכים החשובים ביותר בחייו של אדם, שכן באמצעותו המנוח יכול לקבוע מי יירש את רכושו לאחר פטירתו, ובשל חשיבותו הרבה, ישנה חשיבות רבה כי ניסוח הצוואה ייעשה באופן ברור וחד משמעי על ידי עורך דין אשר בקיא בפגמים בצוואה אשר עלולים להביא לפסילתה, וזאת על מנת על מנת למנוע את הסיכון לסכסוך בנוגע לאופן חלוקת הירושה.

בנסיבות אלו, לא מומלץ לערוך צוואה באופן עצמאי, אלא כדאי להיעזר בעורך דין וזאת על מנת שהצוואה תהיה בעלת תוקף משפטי מחייב ביום פקודה.

על מנת להוציא אל הפועל את הצוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה "בקשה למתן צו קיום צוואה". את הבקשה, מומלץ להגיש באמצעות עורך דין בעל ניסיון בתחום.


7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול